PRODUCT & SERVICE

image1

ซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า

เหตุผลที่เลือกไอ.ที.โกลโบลให้ดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ท่าน


1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด
2. เรากำจัดไวรัส หมดห่วงเรื่องไวรัสที่มาจาก Flash Drive, Internet
3. แก้ปัญหาการใช้งานในออฟฟิตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ Print ไม่ออก, ใช้งานอินเตอร์เน็ตไมได้, Network มองไม่เห็นเครื่องอื่น
4. ช่างบริการเป็นกันเองพูดคุยสอบถามได้ทุกปัญหา
5. แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี, การป้องกันไวรัสเข้าเครื่อง
6. Back up ข้อมูลให้ก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง ข้อมูลไม่หายแน่นอน
7. บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบ้าน, สำนักงาน, โรงเรียน, โรงงาน ฯลฯ
8. เสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง
10. รับประกันหลังซ่อม 1 อาทิตย์ (อาการเดิม)
11. มีบริการหลังการซ่อมโดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องผ่านระบบ Internet

 

เมื่อท่านใช้บริการของ ไอ.ที.โกลโบล จำกัดท่านจะได้รับบริการดังนี้

1. บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงสำนักงาน
2. อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารในการตั้งเบิกของลูกค้า
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
4. ติดตั้งเครื่องตรวจสอบการทำงาน ทั้งระบบ คอมพิวเตอร์ เช่น สามารถพิมพ์งานได้ สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
5. ตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น word excel และ อื่น ๆ ที่จำเป็น
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และ อินเตอร์เน็ต
7. ทำความสะอาดภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์และภายใน เป่าฝุ่นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
8. เครื่องมีอาการเสีย จะส่งช่างเข้าไปตรวจสอบ และซ่อม โดยไม่จำกัดจำนวน ครั้ง ในระยะเวลา ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ที่ได้รับแจ้ง
9. ให้คำปรึกษา ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ การรีโมท Line / Facebook
10. สำหรับค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อะไหล่ ต่างๆ ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หรือลูกค้าจัดหามาเพื่อให้เราซ่อมแซมให้ และจะแจ้งลูกค้าเสนอราคาก่อนถ้าต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่

 

Copyright © 2020 I.T. GLOBAL Co., Ltd. All Rights Reserved.